§ 21 Kirjurinluodon leiriytymisalueen huoltotilat

PRIDno-2022-2726

Päätöspäivämäärä

25.5.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Leiriytymisalueen huoltotilat toimittaa annetussa aikataulussa tarjouksensa perusteella Intlog Oy.

Teknisen toimialan toimintasäännön 2§:n nojalla Teknisen toimialan toimialajohtaja päättää suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, joiden arvo on enintään 500 000 euroa. 

Kuvaus

Kirjurinluodolle on vuoden 2022 talousarviossa päätetty perustaa matkailua tukeva leiriytymisalue. Alueen valmistelussa pidetty kevään 2022 aikana markkinavuoropuheluita mahdollisten toimijoiden kanssa ja etsitty oikeaa tapaa kilpailuttaa operaattori alueelle. 

Tapahtumakesän 2022 tapahtumien majoitustilanteen turvaamiseksi on päätetty avata tilapäinen leiriytymisalue ja pidempiaikaisesta järjestelystä haetaan ratkaisua myöhemmin.

Tilapäistä leiriytymisaluetta varten hankintaan huoltotilat sisältäen toimistokontin ja kaksi wc/suihkukonttia.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankinta toteutettiin suorahankintana. Suorahankinnan perusteena ovat aikataululliset syyt sekä haasteet huoltotilojen saatavuudessa.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että Kirjurinluodon leiriytymisalueen huoltotilat hankitaan Intlog Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tekninen toimiala