§ 4 Liikuntapaikkojenhoito yhteistyössä yhdistysten kanssa 2021-2023

Lataa 

PRIDno-2021-5865

Päätöspäivämäärä

14.1.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Osa Porin kaupungin liikuntapaikoista on tarkoituksen mukaista hoitaa yhteistyössä yhdistysten kanssa ostopalveluna. Yhdistysten hoidossa olevat liikuntapaikat sijaitsevat pääasiassa kaupungin reuna-alueilla pienissä lähiöissä, joista on pitkät etäisyydet Porin kaupungin vakituisten liikuntapaikkojenhoitajien kokoontumispaikkoihin.

 

Päätös

Päätän, että ostopalvelusopimukset tehdään liitteessä olevien yhdistysten kanssa vuosiksi 2021-2023. Päätöksen liitteenä olevista ostopalvelusopimuksista selviää tarkemmat sopimusjaksot eri yhdistysten kanssa. 

Ostopalvelusopimusten luonnokset lähetetään yhdistyksille tämän päätöksen liitteenä. Lopullinen sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi viikolla 4

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, toimialajohtaja Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö