§ 25 Sähkön alkuperäistakuiden hankinta

Lataa 

PRIDno-2022-3570

Päätöspäivämäärä

4.7.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Alkuperäistakuiden hinnat ovat voimassa vain pari päivää siitä, kun niistä pyydetään tarjous. Edellä mainitusta syystä valtuudet hankinnan tekemiseksi annetaan Veni Energia Oy:lle.

Toimintasäännnön mukaan toimialajohtaja päättää suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 500 000 euroa

Kuvaus

Pori kuuluu HINKU-​kuntien verkostoon ja sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. ​Rakennusten,​katuvalojen ja muun kaupungin infran energiankulutus on merkittävä päästölähde. Kokonaiskulutus on luokkaa 45Gwh, josta lämmitysenergian osuus on noin puolet. Rakennuksissa käytetään yli neljännes kulutettavasta energiasta,​ja ne aiheuttavat 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. ​Vähäpäästöisempiin energialähteisiin siirtyminen pienentää käyttövaiheen hiilijalanjälkeä. ​

Vihreään sähkön hankinta kaikkeen kaupungin tarpeeseen vähentää päästöjä ja myös antaa erinomaisen esimerkin muille kaupungin tekemistä omista toimista. 

Hankinnan kohteena on Euroopan unionin Uusiutuvan Energian Direktiivin 2009/28/EC mukaisten sähkön alkuperäistakuiden hankinta vuodelle 2022. (Tuuli, vesi, bio)​EECS RES-​GO sähkön alkuperä varmennetaan tuotetuksi täysimääräisesti uusiutuvilla ​energialähteillä ja ilman suoria hiilidioksidipäästöjä. Hankinnasta 25Gwh hankitaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettuina Pori 2030 strategian mukaisesti ja 20Gwh hankitaan hiilineutraalilla ydinsähköllä tuotettuna. ​

​Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta,​ hankinnan ennakoitu arvo jää alle 60 000 euron​. 

​Sähköenergian hankinnassa (hankintapäällikön päätös 5/2018,​18.4.2018) mukana olevat kaupunkikonsernin yhtiöt tekevät omalta osaltaan periaatepäätökset uusiutuvan sähköenergian hankinnasta.​

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että Valtuutetaan Veni Energia Oy hankkimaan markkinoilta vuoden 2022 kulutusta vasten EECS (European Energy Certificate System) alaisia RES-​GO sähkön alkuperätakuut uusiutuvalla tuotantomuodolla indikatiivisella hinnalla alle 60000 euroa.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö