§ 23 Sopimusmuutos 2 Sahalaistenkatu 3 määräajan jatkaminen 1.7.2022 alkaen

Lataa 

PRIDno-2022-3090

Päätöspäivämäärä

15.6.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Toimitilojen yhteisen tilaratkaisun päätöksen-ja yhdistämisen ratkaisun ajaksi.

Kuvaus

Toimitila on alkujaan vuokrattu Perusturvan päivä-ja työtoiminnan käyttöön 1.4.2021 alkaen ja vuokrasopimuksen määräaikaa on jatkettu erillisellä sopimusmuutoksella 1.1.2022 alkaen määräaikaisena 30.6.2022 saakka. Porin Perusturvan on tarkoituksena yhdistää päivä-ja työtoiminnan tiloja Ulasoorintie neljästä, jossa sijaitseen tällä hetkellä kuntouttava päivä-ja työtoiminta Tinki  sekä Sahalaistenkatu kolmesta vuokrattu toimitila työtoimintayksikkö Jopi.  Kuntouttava päivä-ja työtoiminnalle on yhteiset tilat vuokrasopimusneuvottelu tilanteessa ja tarkoituksena yhdistää Tinkin ja Jopin toiminnat uusiin tiloihin 1.10.2022 alkaen.

Vuokrasopimuksen muut ehdot pysyvät samana, ainoastaan vuokra-ajan määräaikaisuutta jatketaan ajalle 1.7-30.9.2022.

Teknisen toimialan toiminta säännön mukaan päätösvalta ulkoavuokratuissa vuokrasopimuksissa on teknisellä toimialajohtajalla, kun vuosivuokran on alle 200 000,00 €/vuosi alv. 0%

Päätös

Päätän hyväksyä esitetyn sopimusmuutoksen 2.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki johtaja tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö