§ 34 Valurautaisten viemärikansistojen hankinta

Lataa 

PRIDno-2022-4802

Päätöspäivämäärä

23.9.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Onninen Oy:n tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

 Halvimman tarjouksen antoi Onninen Oy 

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Kuvaus

Logistiikan toimintayksikkö on pyytänyt tarjouksia varastossa pidettavistä valurautaisista viemärikansistoista. Tarjous saatiin yhdeltä tarjoajalta. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin Pienhankintapalvelu.fi/Pori –portaalin kautta.

Tarjousaika päättyi 21.09.2022 klo 12.00. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli alin hinta. 

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi Onninen Oy.

 

 

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 2 §:n nojalla toimialajohtaja päättää suunnittelu-​​,​​ urakka-​​,​​hankinta-​​ja palvelusopimukset,​​kun arvo on enintään 500 000 euroa.
Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein,​että valurautaiset viemärikansistot hankitaan Onninen Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, Tekninen toimiala 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö