§ 35 Vuokrasopimus Kiinteistö Oy Porin Sahalaistenkatu 3, MONITUOTE

Lataa 

PRIDno-2022-5048

Päätöspäivämäärä

28.9.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Uudet toimitilat tarvitaan, kun nykyiset toimitilat on irtisanottu olosuhteiden vuoksi.

Teknisen toimialan toimintasäännön mukaan ulkoavuokrattujen toimitilojen vuokrasopimukset päättää teknisen toimialan johtaja, kun vuokra on alle 200 000,00 €/vuosi alv.0%

Kuvaus

Porin kaupungin perusturvan Vammaispalveluiden päiväaikaiselle toimintayksikölle Monituote on vuokrattu toimitilat tällä hetkellä osoitteesta Satakunnankatu 33-35 A Javesti Oy:ltä. Vuokrausasiaa on käsitelty Perusturvalautakunnan kokouksessa 25.8.2022 § 118. Perusturvalautakunta on hyväksynyt Satakunnankadun toimitilojen irtisanomisen ja hyväksynyt uuden toimitilan vuokraamisen esitetyn vuokrasopimuksen pohjalta ja tekninen toimiala valmistelee sekä päättää lopullisen vuokrasopimuksen. Perusturvan kokousasiakirjat ovat katsottavissa asia numerosta DRIDno-2022-3474.

Monituote on perusturvan vammaispalveluiden päiväaikainen toimintayksikkö. Tekninen toimiala on irtisanonut tilat 30.8.2022 päättymään 30.11.2022.

Uudet toimitilat vammaispalveluiden päiväaikaiselle työtoiminnalle on mahdollista vuokrata osoitteesta Sahalaistenkatu 5 b. Tiloissa on vuokralla tällä hetkellä perusturvan työ-ja päivätoimintayksikkö Jopi, yksikön määräaikainen vuokrasopimus päättyy tiloista 31.10.2022. Tilat vapautuvat, kun perusturvan psykososiaalisten palveluiden toimintayksiköt Jopi ja Tinki yhdistetään yhteisiin tiloihin.

Perusturvan vammaispalveluiden henkilökunta on tutustunut Sahalaistenkatu 5 b:n tiloihin ja ovat osaltaan katsoneet tilojen soveltuvan hyvin päiväaikaisen toimintayksikön käyttöön. Vuokranantaja tekee kustannuksellaan tiloihin tarvittavat muutostyöt. Muutostöitä on suunniteltu henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Tilat on tarkoitus vuokrata käyttöön 1.11.2022 alkaen tai kun tilat voidaan ottaa käyttöön. Tiloista tehdään toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus 1.11.2022 alkaen ja molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta, ensimmäisen mahdollinen irtisanomispäivä on 1.1.2024.

Vuokrattavat tilat ovat pinta-alaltaan noin 927 m2. Vuokran määrä on ylläpitovuokra 6 998.85 €/kk alv. 0% (7,55 €/m2) ja investointivuokra 4 642,86 €/kk alv. 0%. Vuokra täsmäytetään 15.12.2022 mennessä.

 

Päätös

Päätän, että tilat vuokrataan perusturvan vammaispalveluiden käyttöön vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti 1.11.2022 alkaen

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki johtaja tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö