§ 37 Vuokrasopimus perusturvan Itä-Porin kotihoito Vanhakoivistontie 22

Lataa 

PRIDno-2022-4856

Päätöspäivämäärä

20.10.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Vanhat toimitilat on irtisanottu päättymään 31.12.2022

Teknisen toimialan toimintasäännön mukaa ulkovuokrattujen toimitilojen vuokrasopimukset päättää teknisen toimialan johtaja, kun vuosivuokra on alle 200 000,00 € alv. 0%

Kuvaus

Perusturvan Itä-Porin kotihoidon voimassa oleva vuokrasopimus Uudenkoiviston vanhustentalossa päättyy 31.12.2022, KH 6.6.2022 § 390 PRIDno-2022-2583 tekemän päätöksen mukaisesti. Tiloissa on olosuhde ongelmaa ja perusturva on irtisanonut tilat ja ilmoittanut tarpeestaan siirtyä muualle viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä. Kotihoidon toimintaa ajatellen uusien korvaavien toimitilojen on välttämätöntä sijoittua nykyisten tilojen läheisyyteen. 

Uusia tiloja on etsitty perusturvan ja teknisen toimialan yhteisvoimin useamman kuukauden ajan ja uudet toimitilat on löydetty osoitteesta Vanhakoivistontie 22 ja ovat pinta-alaltaan noin 424 neliötä, lisäksi käytössä on parkki-ja piha-alue. Itä-Porin kotihoidon henkilöstöä on tutustunut tiloihin ja ovat suunnitelleen tiloihin tehtäviä muutostöitä yhteistyössä vuokranantajan kanssa.

Perusturvalautakunta teki kokouksessaan 25.8.2022 päätöksen § 119, että Itä-Porin kotihoidon toiminta siirretään osoitteeseen Vanhakoivistontie 22  ja tekninen toimiala valmistelee ja päättään toimintasäännönsä mukaisesti vuokrasopimuksen. Tarkoituksena on vuokrata väistötilat Himmelin peruskorjaustöiden ajaksi alustavasti toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella alkaen 15.11.2022. Kohteen käyttöönotto jaetaan kahteen tilaan. Tila 1 laajuudeltaan noin 240 neliömetriä otetaan käyttöön 15.11.2022 ja kokonaisuudessaan tilat 424 neliömetriä otetaan käyttöön 31.12.2022 mennessä. Sopimus on sanottavissa ensimmäisen kerran 1.1.2024 kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla.

Vuokran määrä ajalla 15.11 - 30.11.2022 on 5 724 €/kk alv. 0% ja ajalla 1.12 - 31.12.2024 alkaen on 11 448 €/kk alv.0% ja ajalla 1.1.2025 alkaen 6 996 €/kk alv.0%. Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja perusindeksinä käytetään syyskuun 2024 indeksipistelukua.

Sopimusvalmistelua on tehty aktiivisesti hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä.

Päätös

Päätän, että tilat vuokrataan vuokrasopimusluonnoksen mukaan.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki johtaja tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö