§ 39 Mastopaikan vuokrasopimuksen jatkaminen Tuulikylässä, Telia Towers Finland Oy

Lataa 

PRIDno-2022-1333

Päätöspäivämäärä

25.3.2022

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Vuokrasopimus voidaan uusia edellä esitetyn mukaisesti.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää vuokrattuna olevan tontin tai huvilapalstan myymisestä tai uudelleen vuokrauksesta samalle vuokralaiselle kaupunginvaltuustossa vahvistettujen hintojen perusteella.

Päätös

Päätän, että Telia Towers Finland Oy:lle yleisestä alueesta Tuulik. puistot/Näsinpuisto I 609-78-9903-5078 vuokratun mastopaikan vuokrasopimus alueyksikkötunnuksella 609-78-9903-5078-0-7 uusitaan ajaksi 1.1.2023-31.12.2052 edellä esitetyn mukaisesti.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen lautakunta, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö