§ 111 Myllypolun 609-56-9901-1338 haltuunottopäätös ja katumaan korvaaminen

Lataa 

PRIDno-2022-5280

Päätöspäivämäärä

20.10.2022

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

MRL §:t 94,95 ja 104

Kuvaus

Myllypolku-niminen yleinen alue 609-56-9901-1338 on lohottu 10.3.2010. MRL 94 §:n mukaan kaupunki on saanut katualueen omistusoikeuden yleisen alueen lohkomistoimituksessa. Hallintaoikeuden siirtyminen vaatii MRL 95 §:n mukaisen haltuunoton.

 

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ottaa haltuun 19.10.2022 Myllypolku-nimisen yleisen alueen 609-56-9901-1338 (liitetty kiinteistöön Hyvelän kadut 609-56-9901-5056).

Kaupungille siirtyneestä katualueesta ei makseta korvauksia, koska MRL 104 §:n mukainen katualueen ilmaisuovutusvelvollisuus ei ylity katualuetta luovuttaneiden kiinteistöjen osalta tai katumaakorvaus on maksettu jo aikaisenmmin tehtyjen kadunrakennustöiden takia maksettujen kasvillisuuskorvausten yhteydessä.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, Tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö