§ 123 Omakotitontin Tahkoluoto 609-73-24-6 vuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa 

PRIDno-2022-6677

Päätöspäivämäärä

9.12.2022

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Pyyntöön voidaan suostua. Samassa yhteydessä sovitaan tontilla sijaitsevan irtaimen omaisuuden lunastushinnasta.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää enintään 100.000 euron arvoisten kiinteistöjen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön enintään kymmeneksi vuodeksi tai enintään yhden vuoden irtisanomisajalla toistaiseksi.

Kuvaus

[peitetty] on vuokrattu omakotitontti Tahkoluoto 609-73-24-6. Tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2022. Tontti sijaitsee Tahkoluodon asuinalueella, jonka käyttötarkoitus tulee alueen kehittämisen yhteydessä muuttumaan, eikä asutusta enää sijoiteta nykyiselle paikalleen, johon jo tällä hetkellä kohdistuu asumista haittaavia ympäristötekijöitä. Kaupunki on 1990-luvun alkupuolelta alkaen pyrkinyt ostamaan Tahkoluodon satama-alueen läheisyydestä omakotitaloja, kun niitä on tullut myyntiin. Kaupunki ei ole uusinut asuntotonttien vuokrasopimuksia, kun vuokra-aika on täyttynyt, vaan pyrkinyt lunastamaan rakennukset. Muutamaa vuokrasopimusta on kuitenkin jatkettu tilapäisesti, kuten nyt kyseessä olevaa vuokrasopimusta on viimeksi jatkettu kahdella vuodella. Vuokralainen on pyytänyt vuokrasopimuksen jatkamista uudelleen kahdeksi vuodeksi.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Tahkoluoto 609-73-24-6 vuokrasopimusta jatketaan kahdella vuodella siten, että vuokra-aika aika jatkuu keskeytyksettä ja päättyy 31.12.2024. Kummallakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajoin. Tontilla sijaitsevien rakennusten, laitosten ja laitteiden lunastushinnaksi osapuolet ovat sopineet 20.000 euroa. Rakennusten kaupasta tehdään myöhemmin erillinen päätös ja kauppakirja vuokrakauden päättyessä.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö