§ 72 Rakentamattoman asuin- ja liikehuoneistojen tontin Toejoki 609-52-123-1 vuokrasopimuksen päättäminen, Porin JPL-Asunnot Oy

PRIDno-2022-2879

Päätöspäivämäärä

2.6.2022

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 30.6.2022, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaisen tulee poistaa vireillä oleva vuokraoikeutensa kirjaus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ja palauttaa oman alkuperäisen allekirjoitetun sopimuskappaleensa tonttisihteerille.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralaisen hakemuksesta.

Kuvaus

Porin JPL-Asunnot Oy:lle on 18.2.2022 vuokrattu asuin- ja liikehuoneistojen tontti Toejoki 609-52-123-1. Vuokralainen on pyytänyt vuokrasopimuksen purkamista.

Päätös

Päätän, että asuin- ja liikehuoneistojen tontin Toejoki 609-52-123-1 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 30.6.2022, johon saakka tontista peritään vuokraa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö