§ 56 Rakentamattoman omakotitontin Murtosenmutka 609-50-42-1 vuokrasopimuksen päättäminen

Lataa 

PRIDno-2022-2002

Päätöspäivämäärä

20.4.2022

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.5.2022, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään kaupunginvaltuuston päätöksen 29.5.2017 § 86 mukaiset pidätykset. Maksu palautetaan, kun vuokralainen on poistanut vuokraoikeutensa kirjauksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ja palauttanut oman alkuperäisen allekirjoitetun sopimuskappaleensa tonttisihteerille.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralaisen hakemuksesta.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Murtosenmutka 609-50-42-1 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.5.2022, johon saakka tontista peritään vuokraa.

Vuokralaiselle lähtökohtaisesti palautettavasta tonttijohtomaksusta (2.728 €) vähennetään alla mainitut erät:

  • 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista
  • tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 13%
  • kuitataan vielä laskuttamaton vuokran määrä ajalta 1.1.-31.5.2022

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö