§ 23 Uusittavat peltovuokrasopimukset vuonna 2022

Lataa 

PRIDno-2021-5610

Päätöspäivämäärä

17.2.2022

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.12.2021 § 307 peltovuokrasopimusten uusimisen periaatteista vuonna 2022.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki uusii liitteenä olevassa luettelossa mainitut, 31.12.2021 päättyneet peltovuokrasopimukset vanhojen vuokralaisten kanssa luettelon mukaisesti.

Mikäli vuokralainen ei halua uusia vuokrasopimusta, palsta ilmoitetaan vuokrattavaksi julkisessa tarjouskilpailussa vuokratarjousten perusteella.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö