§ 22 Bluetooth sensoreiden hankintapäätös kävijävirtojen tiedolla johtamiseen

Lataa 

PRIDno-2022-4918

Päätöspäivämäärä

9.9.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Hypercell Oy:lta hankitaan Bluetooth sensoreita kävijävirtojen seuraamiseen. Selvityksen pohjaksi on tehty pilottikäyttö ja lisäksi selvitetty löytyykö vastaavia tuotteita markkinoilta sekä selvitetty Porin kaupungin sensoreiden tarve nykytilanteessa. Selvityksen perusteella vastaavia tuotteita ei löydy. Tähän pohjaten Hypercell on tehnyt tarjouksen, joka sisältää sensorit sekä lisäksi reaaliaikaisen datankeräyksen, tiedonsiirron, pilvipalvelun, käyttöliittymän ja tunnukset rest-api rajapintaan. Hankinnan kustannusarvio on 9 416,40 € / v (alv % 0). Sopimus on kestoltaan 12 kk ja  tämän jälkeen toistaiseksi voimassa. Ensimmäisen vuoden mittausjakson jälkeen hinta laskee seuraavalle 12kk:lle -15 %:a  kokonaishinnasta.

 

Kuvaus

Porin kaupungilla on ollut pilottikäytössä Hypercell -sensori ensin Visit Porin ja Porinan asiakaspalvelupisteessä ja sen jälkeen Kirjurinluodon kahvilassa. Tätä kautta on pystytty seuraamaan kävijämääriä. Saatu data on ollut erittäin käyttökelpoista ja edesauttaa tiedolla johtamista. Dataa hyödyntämällä voidaan kehittää kaupungin toimintaa. Sen avulla voidaan mitata kaupungin eri matkailukohteiden vetovoimaa ja kohdentaa palveluita sinne, missä niille on kysyntää. Dataa voidaan hyödyntää myös ympäristön kuormituksen tasapainottamisessa sekä liikennesuunnittelussa. Data tarjoaa erinomaisia rakennuspalikoita tulevaisuuden kaupunkisuunnittelulle.

Kerättävä data koostuu kolmesta elementistä: ihmisvirran määrä eli volyymi eri ajan hetkinä, ihmisvirtojen keskimääräinen viipymä kussakin kohteessa eli kuinka kauan ihmiset viettävät aikaa eri kohteiden läheisyydessä, sekä ihmisvirtojen liike eri ajan hetkinä sensoriverkoston alueella. Sensorit keräävät anonyymejä Bluetooth-signaaleja laitteista, esimerkiksi matkapuhelimista. Kaikki kerätty data on anonyymiä eikä saatua tietoa voida myöskään suoraan eikä välillisesti yhdistää toiseen tietoon, mikä mahdollistaisi käyttäjän tunnistamisen.

Pilottikäytön aikana on myös selvitetty muita mahdollisia toimittajia. Toimittajia ei ole löytynyt ja Hypercell pystyy tarjoamaan kokonaistaloudellisesti edullisimman kokonaisuuden, kun huomioidaan taloudelliset näkökulmat, tietoturva, tietosuoja ja toimintavarmuus sekä referenssit. Kyseisiä laitteita käyttävät esimerkiksi seuraavat kaupungit: Helsinki, Turku ja Tampere. 

Sensoreita hankitaan lisää 14 kpl. Sensorit ostetaan laajemmalla lisenssillä, jolloin data on avointa ja dataa voivat Porin kaupungin lisäksi hyödyntää esimerkiksi yritykset ja korkeakoulut. Hankinnan arvo on 9 416,40 € / v (alv % 0). Sopimus on kestoltaan 12 kk ja tämän jälkeen toistaiseksi voimassa. Tarjouksen hinta sisältää: Reaaliaikaisen datankeräyksen, tiedonsiirron, pilvipalvelun, käyttöliittymän sekä tunnukset rest-api rajapintaan. Ensimmäisen vuoden mittausjakson jälkeen hinta laskee seuraavalle 12kk:lle -15 %:a  kokonaishinnasta.

Päätös

Hankitaan sensoreita Hypercell Oy:lta sensoreita 14 kpl. Sensorit ostetaan laajemmalla lisenssillä, jolloin data on avointa ja dataa voivat Porin kaupungin lisäksi hyödyntää esimerkiksi yritykset ja korkeakoulut. Hankinnan arvo on 9 416,40 € / v (alv % 0). Sopimus on kestoltaan 12 kk ja  tämän jälkeen toistaiseksi voimassa. Tarjouksen hinta sisältää: Reaaliaikaisen datankeräyksen, tiedonsiirron, pilvipalvelun, käyttöliittymän sekä tunnukset rest-api rajapintaan. Ensimmäisen vuoden mittausjakson jälkeen hinta laskee seuraavalle 12kk:lle -15 %:a  kokonaishinnasta.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön mukaan ICT-yksikön päälliköllä on valtuudet päättää hankinnoista 100 000 € saakka.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, ICT-yksikön vt. päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö / Tietohallinto

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö