§ 19 CaseM- asianhallintajärjestelmän kokousosion muutosten määrittelytyön hankinta

Lataa 

PRIDno-2021-1821

Päätöspäivämäärä

15.8.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 22 § mukaan ICT- yksikön päällikkö päättää enintään 100 000 euron hankinnoista.

CaseM- asianhallintajärjestelmän kokousosion muutosten mukaiset kehittämiskustannukset asianhallintajärjestelmään, kuuluvat osaksi voimassa olevaa Kuntien Tieran Oy:n sopimusta.

Kehittämiskustannukset koostuvat kokousosion muutosten määrittelytyöstä.

Kokousosion määrittelytyön kokonaiskustannus on 17 400 €, josta Porin osuus on väkiluvun mukaan painotetulla osuudella 14,16 % eli 2464,12 €.

Määrittelytyön jälkeen annetaan erillinen tarjous toteutuskustannuksista.

Kuvaus

Kaupunginhallitus on tehnyt 21.8.2017 § 530 päätöksen hankkia Kuntien Tiera Oy:ltä sähköisen asianhallintakokonaisuuden. Tämän kokonaisuuden osana on CaseM- asianhallintajärjestelmä.

Tiera Tiedonhallinnan kehitysryhmässä on käsitelty CaseM- asianhallintajärjestelmän kokousosion kehittämistä. Kuntien Tiera Oy on toimittanut 14.6.2022 päivätyn tarjouksen muutosten määrittelytyön kustannuksista.

Päätös

Päätän hankkia Kuntien Tieralta tarjouksen mukaiset asianhallintajärjestelmän kehittämisen määrittelytyön hintaan 2464,12 €.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, yksikönpäällikkö ICT-yksikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö