§ 18 DMcity koekäytön jatko

Lataa 

PRIDno-2022-3579

Päätöspäivämäärä

30.6.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungilla on ollut koekäytössä ESRI dmCity-järjestelmä kevään 2022 ajan. On tullut esille, että on tarpeen jatkaa koekäyttöä vielä. Koekäytön jatkon aikana tehdään kaupunkisuunnitellun järjestelmä vaatimusten kokonaisvaltainen tarkastelu, jatkosuunnittelu ja mahdolliset kilpailuttamiset tai ratkaisut jatkon kannalta.

Alkuperäisen koekäytön päätöksen (PRIDno-2021-4916) suunnitelmat ja perustelut ovat relevantit. Nämä olivat:

Koekäytön tavoitteena on selvittää käytännössä aidossa työympäristössä onko ESRI dmCity-järjestelmä toimiva ratkaisu yleiskaavan laadintaan. Koekäytössä laaditaan valitulta alueelta yleiskaava jonka luomisen kaikki vaiheet tiedonsiirtoineen järjestelmien välillä testataan. Koekäyttöön kuuluu myös selvittää miten ulkopuolisen voimavaran käyttö onnistuu ko. järjestelmän osalta niin, että oma hallinnollinen työ saadaan minimoitua. Koekäytön kustannuksiin kuuluu asianmukainen koulutus, järjestelmätuki sekä vaadittavat käyttöoikeudet järjestelmään. Koekäyttö ei sido Porin kaupunkia jatkohankintaan. Koekäytön aikana luotu aineeton omaisuus on Porin kaupungin omaisuutta.

Koekäyttöön liittyy seuraavat:

1) Koekäytön suunnittelu yhdessä toimittajan kanssa

2) Referessiaineistojen valinta ja työstö

3) Asennukset

4) Koulutus

5) Testaus

6) Tuki koekäyttöaikana

7) Yhteistoimintatestaus (tietojen siirto, ulkopuolisen voimavaran käyttö)

Tarjouksen perusteella koekäytön jatkamisen kustannus on 11 kuukauden ajalta 29 500 euroa. Tämä katetaan ICT-yksikön käyttömenoista.

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelussa on ollut yli 10 vuotta tilanne jossa yleiskaavojen laadinta on pääasiassa tietojärjestelmiin liittyvien syiden vuoksi jäänyt tavoitteista. Asiaan liittyy myös omien voimavarojen puute ja ulkopuolisen voimavaran käyttöön liittyvä hallinnollisen voimavaran niukkuus. Lisäksi valmistelussa oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus asettaa uusia velvoitteita kuntien kaavoitukselle joita nykyvoimavaroilla ei pystytä täyttämään.

Päätös

Päätän, että Porin kaupungin kaupunkisuunnittelun hankitun ESRI dmCity-järjestelmän koekäyttöä jatketaan 31.3.2023 asti ja hinta on 29 500 euroa. Koekäytön jatkon aikana tehdään kaupunkisuunnitellun järjestelmä vaatimusten kokonaisvaltainen tarkastelu, jatkosuunnittelu ja mahdolliset kilpailuttamiset tai ratkaisut jatkon kannalta.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, ICT-yksikön vt. päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö