§ 16 Digiakatemia 2.0 hanke Porin kaupungin vetämänä

Lataa 

PRIDno-2022-702

Päätöspäivämäärä

22.4.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupunki on kerännyt yhteen kuntia hankkeeseen Digiakatemia 2.0. Digiakatemiassa koulutetaan kaupungin henkilöstöstä digitalisaation osaajia (digital champions), jotka pystyvät omissa organisaatioissaan vievään läpi digitalisaatiohankkeita ja tukemaan digitalisaation käytännön toteutusta kaupungeissa. Digiakatemian tavoitteena on tukea organisaation käytännön prosesseja ymmärtävää henkilöstöä ja antaa heille työvälineitä ja rohkeutta digitalisaation läpiviemiseen. Digiakatemiassa koulutettavista osaajista ei kouluteta tietotekniikan ammattilaisia, vaan ennemminkin organisaation sisäisiä muutosjohtajia, jotka toteuttavat organisaation johdon strategisia linjauksia ja tukevat mm. tietohallinnon toimintaa. Koulutuksen laajuus olisi per koulutus kokonaisuus 12 kk ja koulutus kokonaisuus koskisi yhteensä 100 henkilöä.

Hankkeeseen on sitoutuneet Porin lisäksi Jämsä, Porvoo, Seinäjoki, SAMK ja SeAMK.  Hankehallinnoija on Porin kaupunki ja koulutuksen järjestäjinä toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK).

Hankkeen kokonaisrahoitus on 300.000 € arvonlisäverottomana, josta rahoituksen osuus olisi 85 %.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki osallistuu valtiovarainministeriön rahoitushakuun Digiakatemia 2.0 hankkeessa. Pori toimii hankkeen hallinnoijakuntana.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, vs ICT-yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö