§ 28 Hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä hyvinvointialueelle siirtyvien asianhallinnan aineistojen selvitystyöstä

Lataa 

PRIDno-2022-5833

Päätöspäivämäärä

18.11.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Hyvinvointialueen tietoaineistojen siirtoa koskeva määrittelytyö koskee tietojärjestelmäkokonaisuutta. Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 21 §:n mukaan ICT-yksikön päälliköllä on enintään 100.000 euron suuruisia hankintoja koskevat hankintavaltuudet.

Kuvaus

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on antanut ohjeen tietoaineistojen käsittelyyn hyvinvointialueita perustettaessa. Ohje sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja tukipalveluita sekä pelastustoimen asianhallintaa koskevien tietoaineistojen omistajuutta ja rekisterinpitoa koskevia rajauksia.

Potilas- ja asiakasasiakirjat, jotka on laadittu organisaatiossa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista varten, siirtyvät sote-uudistuksen voimaanpanolain (616/2020) nojalla hyvinvointialueelle niiltä osin, kun asiakirjoja ei ole arkistoitu. Lisäksi pelastustoimen tuottamat asianhallinnan aineistot siirtyvät kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle vuoden 2004 alusta lukien.

Kuntien Tiera Oy:n kautta Fujitsu Finland Oy:ltä hankittu Porin kaupungin sähköinen asianhallinta sisältää edellä mainitut Satakunnan hyvinvointialueen omistukseen siirtyvät kokonaisuudet. Aineisto massaluetteloinnin ja arkistoinnin suunnitteluksi tulee Fujitsulta tilattavaksi kolmen (3) henkilötyöpäivän pituinen määrittelytyö.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki hankkii Kuntien Tiera Oy:n sopimuksen puitteissa Fujitsulta kolmen henkilötyöpäivän suuruisen määrittelytyön hyvinvointialueelle siirtyvien asianhallinnan aineistojen massaluettelointia ja arkistointia koskevan suunnitelman tekemiseksi.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, ICT-yksikön vt. päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö