§ 32 Hankintapäätös, Äänentoistolaitteista ja näyttämövaloista Porin kaupungille (sairaalakoulu)

Lataa 

PRIDno-2022-6927

Päätöspäivämäärä

20.12.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön perusteella ICT-yksikön päälliköllä on oikeus päättää hankinnoista 100 000 € saakka.

Kuvaus

Porin kaupungin ICT-yksikkö on lähettänyt viidelle tarjoajalle sähköpostilla tarjouspyynnön koskien äänentoistolaitteita ja näyttämövaloja Porin kaupungille (PPM, Myötätuuli, sairaalakoulu ja NM ruokala). Kokonaistaloudellinen valintakriteeri kilpailutuksessa oli halvin hinta.  Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 15.12.2022 kello 12:00.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: Dustin ja Tietokeskus. Halvimman hinnan tarjosi Dustin Oy. Lisäksi myöhässä tuli Pihlajamaan musiikin tarjous, jota ei huomioitu sen myöhästymisestä johtuen.

Päätös

Hankinnan kokonaisarvo on 61.082 € josta ICT:n osuus on 2.436 €. Sisältäen seuraavat laitteet: 

14 kpl Kali Audio LP-6 WH ja 7 kpl B-Tech BT77 WH

Päätän että ICT-yksikkö hankkii äänentoistolaiteita ja näyttämövaloja minikilpailutuksen perusteella Dustin Oy:ltä sairaalakoululle. Hankinnan kokonaisarvo on ICT:n osalta 2.436 € ja laskutus kohdistuu vuodelle 2023.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, ICT-yksikön vt. päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö / Tietohallinto

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö