§ 11 Hankintapäätös Kosketusnäyttöjen hankinta 2022

Lataa 

PRIDno-2022-1712

Päätöspäivämäärä

31.3.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Tarjouspyynnössä on mainittu optio vuodelle 2022. Käytetään tarjouspyynnössä mainittu optio vuoden 2022 osalta ja hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisemmalta toimittajalta Dustin Oy:ltä.

Päätös

Päätän, että käytetään kosketusnäyttöjen hankinta päätöksessä mainittu optio ja kosketusnäytöt hankitaan Dustin Oy:ltä vuoden 2022 osalta.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön mukaan ICT-yksikön päälliköllä on valtuudet päättää hankinnoista 100 000 € saakka.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, vs ICT-yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö