§ 24 Hankintapäätös Milestone VMS-järjestelmän lisenssihankinta

Lataa 

PRIDno-2022-5053

Päätöspäivämäärä

18.10.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin 21.9.2022 julkaistuun tarjouspyyntöön saatiin 5 tarjousta. Tarjouksien arviointikriteerinä oli hinta ja hinnaltaan edullisin tarjous saatiin Certego Oy:lta. Porin kaupunki hankkii Milestone VMS lisenssit Certego Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

Kuvaus

Porin kaupungin käytössä on keskitetty kameravalvontajärjestelmä. Keskitetyllä kameravalvonnalla parannetaan tiedonkulkua viranomaisille, erityisesti vaara- ja uhkatilanteissa.

Porin kaupunki jatkaa keskitetyn kameravalvontajärjestelmän rakentamista ja laajentamista uusissa käyttökohteissa, sekä korvaa vanhoja yksittäisjärjestelmiä korvaavalla, keskitetyllä ratkaisulla.

Porin kaupunki on edellä kuvattua tarvetta varten kilpailuttanut Milestone VMS-järjestelmän lisenssihankinnat vuosille 2022-2026. Porin kaupunki hankkii tarvittavat lisenssit edullisimmalta toimittajalta. Kilpailutus on julkaistu 21.9.2022 ja siihen saatiin kaikkiaan 5 tarjousta. Kaikki 5 tarjousta olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksien arviointiperusteena oli hinta ja tarjoukset pisteytettiin hinnan mukaan. Hintavertailun perusteella toimittajaksi valittiin korkeimman pistemäärän saanut Certego Oy, Tampere.

Päätös

Porin kaupunki hankkii Milestone VMS järjestelmät lisenssit vuosille 2022-2026 Certego Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, ICT-yksikön päällikkö, ICT-yksikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö