§ 23 Hankintapäätös Milestone lisenssien jatko

Lataa 

PRIDno-2019-1879

Päätöspäivämäärä

30.9.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin kameravalvontajärjestelmän tietojen tallentaminen perustuu Milestone lisensseihin. Voimassa oleva sopimus on kilpailutettu 2019 ja nyt Porin kaupunki on julkaissut kilpailutuksen Milestone lisensseihin syksyllä 2022. Kilpailutuksen lopputulos saadaan valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Nykyisen tuottajan (Loihde Trust Oy:n) kanssa tehdään sopimuksen jatko 5 kk. Ratkaisulla saadaan 5kk jatkettua ylläpitoa (tammikuun loppuun asti) ja turvattua näin kameravalvonnan toimivuus. Uusi kilpailutuksen tuottajan valinta on voimassa vuoden loppuun mennessä, jolloin hankinnat jatkuu normaalitapaan kilpailutuksen voittaneet tuottajan kanssa. Sopimuksen arvo on 9 407,65 € (Alv % 0). 

Kuvaus

Porin kaupungilla on laaja kameravalvontajärjestelmä. Kameravalvonnan tietojen tallentamiseen tarvitaan tallenninohjelmisto. Tallenninohjelmiston tekniikka perustuu Milestone lisensseihin.  

Päätös

Hankitaan 5 kk jatko Milestone lisensseihin Loihde Trust Oy:ltä. Sopimuksen arvo on 9 407,65 € (Alv % 0).

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön mukaan ICT-yksikön päälliköllä on valtuudet päättää hankinnoista 100 000 € saakka. 

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, ICT-yksikön vt. päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö / Tietohallinto

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö