§ 9 Hankintapäätös data-alustan teknologiapilotista

Lataa 

PRIDno-2022-851

Päätöspäivämäärä

8.3.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Jotta voidaan luoda  tarkka kuva eri teknologiavaihtoehtojen vaikutuksesta ja soveltuvuudesta Porin data-alustaksi, on syytä tehdä pilotti molempien tarjoajien kanssa.

Toimittajien kanssa tulee laatia tarjouksen pohjalta sopimus jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvollisuudet sekä rajataan pilotin kustannukset kunkin tarjoajan osalta erikseen. Pilotissa kerättyjä tietoja tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan valmisteluun. Pilotti ei sido ketään osapuolta. Tehdessään päätöksiä jatkotoimenpiteistä Porin kaupunki voi hyödyntää pilotin aikana saamiaan tietoja. 

Pilotit suoritetaan peräkkäin tietohallinnon valitsemassa järjestyksessä.

Pilotin kustannukset katetaan ICT-yksikön käyttötaloudesta data-alustalle varatusta osuudesta.

Päätös

Päätän hankkia data-alustan teknologipilotit tarjousten mukaisesti sekä Cerion Solutions Oy:ltä sekä Miracle Finland Oy:ltä niin, että pilottien yhteiskustannus on korkeintaan 40 000 euroa.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, yksikön vt. päällikkö, ICT-yksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö