§ 13 Kameranvalvonnan laissäädännön selvityksen hankintapäätös

Lataa 

PRIDno-2022-1925

Päätöspäivämäärä

12.4.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Dottir Attorneys Ltd:ltä hankitaan kameranvalvontaa koskien säädösten selvitys. Selvityksen pohjaksi on tehty kysymyslomake selvityksen sisältävistä kokonaisuuksista ja tähän pohjaten Dottir Attorneys Ltd on tehnyt tarjouksen, joka sisältää lausunnon esitettyihin kysymyksiin sekä aloitus- ja loppupalaverin. Hankinnan kustannusarvio on 13 000 (alv 0 %). Kustannusarvio ei sisällä esimerkiksi yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävin sopimusten muotoilua henkilötietojen osalta, mutta kattaa luonnollisesti jo olemassa olevaan aineistoon (tietosuojaselosteet, sopimukset, vaikutustenarviointidokumentaatio) perehtymisen lausuntopyynnön tausta-aineistona.

Päätös

Dottir Attorneys Ltd:ltä hankitaan kameranvalvontaa koskien säädösten selvitys. Hankinnan kustannusarvio on 13 000 (alv 0 %).

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön mukaan ICT-yksikön päälliköllä on valtuudet päättää hankinnoista 100 000 € saakka.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, vs ICT-yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, ICT-yksikkö

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö