§ 12 Muutostyö, Isojoenrannan patojen peruskorjaus

Lataa 

PRIDno-2021-2574

Päätöspäivämäärä

30.9.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Työ katsotaan tarpeelliseksi toteuttaa Isojoenrannan patojen peruskorjausurakan yhteydessä, koska patoturvallisuuden kannalta tiivistesydämen korottaminen on välttämätöntä. Lisäksi korotus on työteknisesti helpompi toteuttaa ennen padolla tehtäviä muita toimenpiteitä (salaoja, huoltotien korjaus). 

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että muutostyö Isojoenrannan kuivatuspumppaamon alueen padon korotuksesta hankitaan InfraMykrä Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, vt. toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö