§ 2 Käyttöluvan myöntäminen Ympäristöministeriön Lähiöohjelma-hankkeen puitteissa syntyneen havainnointiaineiston hyödyntämiseksi

Lataa 

PRIDno-2022-2153

Päätöspäivämäärä

22.4.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö

Päätöksen peruste

Turun yliopiston Kulttuurisuunnistelu ja Porin kaupungin Viherpolku -hankkeet ovat käynnistymisestään saakka toimineet kiinteässä yhteistyössä keskenään ja hyödyntäneet toinen toistensa keräämiä tietoja ja kokemuksia. Näin ollen Viherpolun keräämien tietojen hyödyntäminen osana Kulttuurisuunnistelun sekä laajemminkin Turun Yliopiston tutkimustoimintaa on vain ja ainoastaan hyödyllistä sekä Turun Yliopistolle että Porin kaupungille.

Päätös

Edellä mainittujen perusteiden pohjalta päätän, että Turun yliopiston Kulttuurisuunnistelu-hanke sekä jatko-opiskelija Katrina Virtanen saavat hyödyntää Porin kaupungin Viherpolku-hankkeen Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022 puitteissa keräämää aineistoa tulevissa julkaisuissaan ja tutkimuksissaan.

Allekirjoitus

Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö, sivistystoimiala, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö