§ 13 Lyhytaaltoaseman ideasuunnitelman hankinta

Lataa 

PRIDno-2022-5456

Päätöspäivämäärä

5.10.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö

Päätöksen peruste

ILO arkkitehdit Oy:n näytöt saman aikakauden rakennusten kunnostustöiden ja teollisuusrakennusten kulttuuritiloiksi muuttavien suunnitelmien toteuttajana ovat erinomaiset. Keskeisimpinä näyttöinä Helsingin Lasipalatsin kunnostustyöt ja pääsuunnittelijana toimiminen Helsingin Kaapelitehtaan käyttötarkoituksen muutoksessa ja tilojen kehittämisessä kulttuurin ja luovan talouden tarpeisiin. Kulttuuriyksikön ja tilayksikön edustajat pitävät tarjousta hyvänä ja ideasuunnitelman toteuttamista tärkeänä osana rakennuksen kehittämistä. Hankinta maksetaan käyttämällä kulttuuriyksikön viitettä T-48 ja laskussa tulee olla näkyvissä seurantanumero S2 14104709 Lähiöohjelma 2020–22.

Koko hankinta katetaan Ympäristöministeriön hallinnoiman Lähiöohjelma 2020- 2022:n avustuksesta.
Sivistystoimialan toimintasäännön 22§:n nojalla yksikön päällikkö päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 60 000 euroa. 

Kuvaus

Porin kaupunki on mukana Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020- 2022 - hankkeessa, jonka toimenpiteet Porin osalta keskittyvät Väinölän, Sampolan ja Pihlavan alueiden lähiöiden kehittämiseen.

Osana Itä-Porin toimintoja kehitetään Koiviston ulkoilupuiston keskellä sijaitsevaa vanhaa lyhytaaltoaseman rakennusta kulttuuritilana, mikä edellyttää rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. Käyttötarkoituksen muutoksen, kunnostustöiden suunnittelun ja rakennuksen kunnostusinvestointien aikataulutuksen tueksi tarvitaan ideasuunnitelma siitä, mihin suuntaan rakennusta ollaan pitkällä aikajänteellä kehittämässä. Porin kaupunki on saanut tarjouksen ideasuunnitelman toteuttamiseksi ILO arkkitehdit Oy:ltä hintaan 9966 € (alv 0 %). Suunnittelun pohjana käytetään vuonna 2021 toteutettua rakennushistoriaselvitystä.

Päätös

Em. perusteiden pohjalta päätän, että lyhytaaltoaseman ideasuunnitelman toteuttajaksi valitaan ILO arkkitehdit Oy 29.9.2022 jätetyn tarjouksen mukaisesti hintaan 9966,00 € alv. 0%. 

Allekirjoitus

Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö, sivistystoimiala, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö