§ 3 Määräaikaisen työntekijän vakinaistaminen Satakunnan Museon esinekokoelmista vastaavan amanuenssin toimeen (PORI-03-86-22)

PRIDno-2022-2239

Päätöspäivämäärä

27.4.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö

Päätöksen peruste

Aiempien määräaikaisten sopimusten sekä kaupunginhallituksen päätöksen perusteella esitetään, että Satakunnan Museon esinekokoelmista vastaavan amanuenssin toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen vakinaistetaan 1.5.2022 alkaen FM Hanna Jaakola.

Kuvaus

Satakunnan Museon esinekokoelmista vastaavan amanuenssin siirtyessä museonjohtajan virkaan 1.5.2022 museon on rekrytoitava uusi amanuenssi. Tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta museokokoelmien parissa työskentelystä sekä kokoelmahallintajärjestelmien hyvää tuntemusta.

Amanuenssin sijaisena on Johanna Jakomaan hoitaessa museonjohtajan tehtävää 10.8.2020 lähtien toiminut FM Hanna Jaakola. Jaakolan sijaisuutta on jatkettu useaan otteeseen museopalveluiden organisaatiouudistuksen viivästyessä. Jaakola on hoitanut työnsä erinomaisesti ja vastannut mm. museon kokoelmahallintajärjestelmän vaihtoprojektista. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.4.2022 (§ 293) myöntänyt täyttöluvan vakinaistamiselle. Porin kaupungin sivistystoimialan toimintasäännön mukaan perusyksiköiden toistaiseksi voimassaoleviin työsopimussuhteisiin ottamisesta päättää yksikön päällikkö.

Päätös

Päätän,​ että Satakunnan Museon esinekokoelmista vastaavan amanuenssin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vakinaistetaan 1.5.2022 alkaen FM Hanna Jaakola.

Allekirjoitus

Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö, Sivistystoimiala, Kulttuuriyksikkö

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö