§ 8 Parkour-tuntien hankinta Suomen Harrastamisen Malli -toimintaan

Lataa 

PRIDno-2022-2747

Päätöspäivämäärä

28.6.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö

Päätöksen peruste

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi vain yksi toimija, Tempputehdas OY. Tempputehtaan tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ja hankinnan kokonaisarvoksi tuli 43 090€

Kuvaus

Hankitaan parkour-tuntiohjausta Porin alueen kouluihin osana Harrastamisen Suomen mallin hanketta. Tunteja ohjataan kouluikäisille lapsille ja nuorille (luokka- asteet 1–9). Ohjausta haetaan viikoittaisille jatkuville tunneille, sekä muutamia ohjauskertoja satunnaisille tunneille osaksi monitoimiryhmiä. Yksi ohjauskerta on kestoltaan 60 min ja toteutetaan koulupäivän yhteydessä arvioltaan klo 12–17 välisenä aikana koulun tiloissa.

Jatkuvaa viikoittaista tuntiohjausta haetaan lukuvuodelle 2022– 2023 kymmeneen harrastusryhmään. Ohjauskertoja yhtä ryhmää kohden on arviolta 27. Tämän lisäksi haetaan ohjausta neljään monitoimiryhmään, joissa parkouria harvemmin kuin kerran viikossa. Ohjauskertoja yhtä ryhmää kohden on arviolta 10. Eli kokonaisuudessaan hankittavien tuntien määrä on 310.

Osa ohjattavista ryhmistä on erityisryhmiä, joten kokemusta erityisryhmien kanssa työskentelystä edellytetään, samoin kuin kykyä resursoida ohjaajamäärä vastaamaan eritysryhmien ohjaamisen aiheuttamaa tarvetta.

Ohjauskertojen tuntimäärät ovat alustavia arvioita, jotka saattavat vaihdella. Tuntimäärä on arvio, eikä sido tilaajaa. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava ns. pienhankinta. Tarjouspyyntö on julkaistu Pienhankintapalvelu.fi -toimittajaportaalissa 25.5.2022. Tarjousaika päättyi 16.6.2022 klo 12.00. Hankintamenettely oli avoin.Tarjouskilpailun valintaperusteena oli toiminnan kuvaus hankinnan sisällöstä sekä kokonaistaloudellinen edullisuus. 
Sopimuskausi on 1.9.2022-31.5.2023 ja se alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi Tempputehdas Oy

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Suomen Harrastamisen Malli -toimintaan sisältyvät parkour-tunnit hankitaan Tempputehdas OY:ltä.

Allekirjoitus

Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö, sivistystoimiala, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö