§ 10 Taiteilijaresidenssin vuokraaminen ArsPori 2022 -tapahtuman taiteilijoille

Lataa 

PRIDno-2022-4329

Päätöspäivämäärä

10.8.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö

Päätöksen peruste

Tapahtuman vaikuttavuuden perusteella ja sen jatkuvuuden ja houkuttavuuden takaamiseksi sekä alueen ammattitaiteilijoiden ja kaupungin välisen yhteistyön vahvistamiseksi katson, että kulttuuriyksikkö voi osallistua ArsPori 2022 -tapahtuman toteuttamiseen vuokraamalla taiteilijaresidenssin tapahtuman käyttöön.

Kuvaus

ArsPori 2022 -tapahtuma järjestetään 23.9.-30.10.2022 kauppakeskus IsoKarhussa.
Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty kaikille kävijöilleen maksuton tapahtuma houkutti kuuden viikon aikana kauppakeskuksen tyhjiin liiketiloihin yli 15 000 vierasta.
Tapahtuma rakentui yli 40 taitelijan/taiteilijaryhmän teoksista ja edustettuna oli tasaisessa suhteessa niin paikallista, kansallista kuin kansainvälistäki osaamista.

Tapahtuma järjestetään jälleen tänä vuonna ja (vapaaehtoistyönä työskentelevä) tuotantoryhmä on pyytänyt kaupungilta apua muualta saapuvien taiteilijoiden majoittamiseen.
Taiteilijat/taitelijaryhmät saapuvat paikkakunnalle oman näyttelyosuutensa ripustuksen/pystytyksen, sekä tapahtuman jälkeen purun ja tyhjentämisen, ajaksi, joten yhteenkin asuntoon voidaan näin porrastaen majoittaa useita taitelijoita/taitelijaryhmiä.
Tapahtuman järjestävänä tahona toimii paikallisten ammattitaiteilijoiden vapaamuotoinen verkosto, joten he eivät ole voineet hakea tapahtuman toteuttamiseksi kaupungilta tapahtuma- tai toiminta-avustusta.
Tapahtuma on kuitenkin laajudeltaan, vaikuttavuudeltaan ja osallistujamäärältään (sekä taiteilijat että yleisö) niin merkittävä, että kaupungin ja kulttuuriyksikön tulee mielestäni olla mukana mahdollistamassa ArsPori 2022 -tapahtuman toteutumista.
Kaupungin konserniyhtiö Porin YH-asunnoilla on tyhjänä 73m2 kolmio osoitteessa Valtakatu 23. Sijantinsa ja tilaratkaisunsa puolesta ko. asunto soveltuu mainiosti tapahtuman taiteilijaresidenssiksi.
Työryhmä on ilmoittanut residenssin tarpeen ajankohdaksi 1.9.-6.11.2022. Tuolta ajankohdalta asunnon vuokraamisen kokonaiskustannukset olisivat 1 686€.

Päätös

Em. syiden perusteella, päätän, että kulttuuriyksikkö vuokraa Porin YH-asunnoilta osoitteessa Valtakatu 23 sijaitsevan kolmion välillä 1.9.2022-6.11.2022 yhteishintaan 1 686€ ja osoittaa sen residenssikäyttöön ArsPori 2022 -tapahtuman tuotantoryhmälle.

Allekirjoitus

Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö, sivistystoimiala, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö