§ 12 Tarjouskilpailu AV-tekniikasta Porin kaupungille koskien lyhytaaltoaseman tapahtumatekniikkahankintaa.

Lataa 

PRIDno-2022-5273

Päätöspäivämäärä

27.9.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö

Päätöksen peruste

Dustin Finland Oy:n tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.
ICT-yksikön, kulttuuriyksikön ja lähiöhankkeen yhteistyökumppaneiden edustajat pitävät tarjousta hyvänä ja hankintaa tärkeänä osana rakennuksen toiminnan kehittämistä. 
Hankinta maksetaan käyttämällä kulttuuriyksikön viitettä T-48 ja laskussa tulee olla näkyvissä seurantanumero S2 14104709 Lähiöohjelma 2020-22. 
Koko hankinnan kustannukset katetaan Ympäristöministeriön hallinnoiman Lähiöohjelma 2020-2022:n avustuksesta.
Sivistystoimialan toimintasäännön 22§:n nojalla yksikön päällikkö päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 60 000 euroa.

Kuvaus

Porin kaupunki on mukana Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022 -hankkeessa, jonka toimenpiteet Porin osalta keskittyvät Väinölän, Sampolan ja Pihlavan alueiden lähiöiden kehittämiseen.
Osana Itä-Porin toimintoja kehitetään Koiviston ulkoilupuiston keskellä sijaitsevaa vanhaa lyhytaaltoseman rakennusta kulttuuritilana.
Jotta rakennus voi toimia entistä paremmin kulttuuritilana, tulee rakennuksen teknisiä valmiuksia kehittää ja siellä tulee olla Porin kaupungin ylläpitämää tapahtumatekniikkaa. 

Porin kaupunki on kilpailuttanut hankinnan kaupungin puitesopimuskumppaneilla.
Kilpailutus tehtiin sähköpostin avulla 2.9.2022. Vastausaikaa oli 22.9.2022 klo: 12:00 asti. 
Kilpailutuksen tuloksena toimittajaksi valikoitui Dustin Finland Oy hintaan 44.050,31 € alv. 0%.
Tarjouspyyntö lähettiin lisäksi yrityksille Tietokeskus (ei tarjousta) sekä AV-online/Goemailer (tarjous hylättiin, sillä ei ollut kilpailutuksessa määritellyn mukainen).

Päätös

Em. perusteiden pohjalta päätän, että lyhytaaltoaseman tapahtumatekniikka hankitaan Dustin Finland Oy:ltä tarjouksen 21.9.2022 mukaisesti hintaan 44.050,31 € alv. 0%.

Allekirjoitus

Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö, sivistystoimiala, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö