§ 11 Työvapaan myöntäminen vastaava kirjastonhoitaja Maiju Harjulle ajalle 1.9.2022-31.12.2022

Lataa 

PRIDno-2022-4623

Päätöspäivämäärä

23.8.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö

Päätöksen peruste

Työvapaan myöntämisellä mahdollistettava määräaikaisen sijaisuuden vastaanottaminen on organisaation kannalta ensiarvoisen tärkeä mahdollisuus saada Porin kirjastopalveluiden näkökulma esiin Turun kaupunginkirjastossa tehtävässä alueellisessa kehittämistyössä. Lisäksi sijaisuuden hoitaminen toimii Harjulle senkaltaisena ammatillisena kehittämisjaksona, jota ei Porin kirjastopalveluiden puitteissa voitaisi muuten mahdollistaa.

Kuvaus

Pääkirjaston vastaava kirjastonhoitaja Maiju Harju on anonut työvapaata ajalle 1.9.2022-31.12.2022

Harju on valittu määräaikaiseksi sijaiseksi Turun kaupunginkirjaston alueellisesta kehittämistyöstä vastaavaan järjestelmätiimiin.
Turun kaupunginkirjaston alueellinen kehittämistyön toimialueeseen kuuluvat myös Porin kirjastopalvelut, joten määräaikaisen sijaisuuden vastaanottaminen hyödyttäisi paitsi Harjua itseään ammatillisen kehittymisen näkökulmasta niin myös Porin kirjastopalveluita organisaationa.

Päätös

Em. asiakokonaisuuksien perusteella päätän myöntää Porin pääkirjaston vastaavalle kirjastohoitajalle, Maiju Harjulle, työvapaata Turun kaupunginkirjastossa toimivan alueellisen kehittämistyön järjestelmätiimistä hänelle tarjottuun määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 1.9.2022-31.12.2022.

Allekirjoitus

Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö, sivistystoimiala, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö