§ 37 Liikuntatilat turvapaikanhakijoille järjestettävään toimintaan

Lataa 

PRIDno-2022-3092

Päätöspäivämäärä

15.8.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö

Päätöksen peruste

Poriin on, muiden paikkakuntien tavoin, saapunut viime aikoina runsaasti turvapaikanhakijoita, sekä Ukrainasta että useista muista maista. Harrastustoiminta on yksi merkittävä väline yhteiskuntaan sopeutumiseen ja kotoutumiseen. Harrastukset tuovat mielekkäitä rutiineja ja innostavaa sisältöä arkeen sekä tarjoavat mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin.

Harrastustoiminnan toteuttamisessa urheiluseuroilla sekä muilla yhdistyksillä ja yhteisöillä on merkittävä rooli. Seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen osaaminen ja olemassa olevat rakenteet mahdollistavat harrastusryhmien käynnistämisen nopeallakin aikataululla. 

Länsi-Porin seurakunta käynnisti kesäkuussa turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille suunnatun palloilukerhon, jonka tavoitteena on saada turvapaikanhakijalapsia ja -nuoria mielekkään liikkumisen pariin. Palloilukerhon toiminta jatkuu elokuussa ja kerholle varataan toimintaan soveltuvia tiloja Länsi-Porin alueen koulusaleista muille käyttäjille myönnettyjen vuorojen puitteissa 1-2 kertaa viikossa.

Kuvaus

.

Päätös

Päätän, että Länsi-Porin seurakunnalle myönnetään liikuntatilat maksutta käyttöön 1-2 kertaa viikossa tapahtuvan turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille suunnatun palloilukerhon järjestämiseen. Soveltuvien vuorojen varaamisesta sovitaan sivistystoimialan tilavarauksen kanssa. 

Allekirjoitus

Petteri Lahti, Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Liikunta- ja nuorisoyksikkö