§ 11 Selvitys- ja kehitysprosessi, urheilu- ja liikuntaseurojen tukimuodot

Lataa 

PRIDno-2022-1218

Päätöspäivämäärä

9.3.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin avustusperiaatteet päivitettiin vuonna 2020 (KH 28.9.2020 § 501, päivitys KH 13.9.2021 § 624). Avustushaku on toteutettu uudistettujen avustusperiaatteiden mukaan nyt kaksi kertaa, vuoden 2021 avustuhaku keväällä 2021 sekä vuoden 2022 avustushaku marraskuussa 2021. Sivistystoimialan avustuksista liikunnan toiminta-avustukset muodostavat suurimman kokonaisuuden ja avustusperiaatteiden uudistamisen myötä tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti liikunnan toiminta-avustuskokonaisuuteen. 

Selvitys- ja kehitysprosessin tavoitteena on arvioida urheilu- ja liikuntaseurojen tukimuotoja toteutetun avustusuudistuksen jälkeen ja antaa eväitä avustuskäytäntöjen kehittämiseen. Avustusta saavien seurojen kuuleminen on kehittämisen kannalta tärkeässä roolissa ja tätä painotetaan myös selvitys- ja kehitysprosessissa. Vuoden 2023 toiminta-avustuksia haetaan syksyllä 2022 ja prosessin aikataulu mahdollistaa selvitys- ja kehitystyön tulosten hyödyntämisen jo vuoden 2023 liikunnan toiminta-avustuskokonaisuuden suunnittelussa.

Liikunnan ja urheilun asiantuntijapalvelut Pasi Mäenpää on tehnyt tarjouksen selvitys- ja kehitysprosessista. Hankinnan kokonaisarvo on 4.500 euroa (alv 0 %).

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, joten hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Porin kaupungin hankintaohjeen mukaan alle 10.000 euron hankinta voidaan mikrohankintana tehdä suorahankintana ilman varsinaista kilpailutusta.

Hankinta toteutetaan suorahankintana Liikunnan ja urheilun asiantuntijapalvelut Pasi Mäenpäältä (Y: 2858813-3), perusteluna toteuttajan laaja liikunta-alan tuntemus ja referenssit alaa koskevista kehittämishankkeista. Hankinta on arvoltaan alle kansallisen ja kaupunkitasoisen kynnysarvon jäävä pienhankinta.

Sivistystoimialan toimintasäännön 25 §:n mukaan liikunta- ja nuoprisoykisikön päälliköllä on hankintavaltuudet enintään 60.000 euroon asti.

Päätös

Päätän, että liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen selvitys- ja kehitysprosessi hankitaan Liikunnan ja urheilun asiantuntijapalvelut Pasi Mäenpäältä yllä olevan mukaisesti.

Allekirjoitus

Petteri Lahti, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Liikunta- ja nuorisoyksikkö