§ 7 Toiminta-avustuksen maksatus ennen päätöksen lainvoimaisuutta, FC Jazz Juniorit ry

Lataa 

PRIDno-2021-4436

Päätöspäivämäärä

28.2.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö

Päätöksen peruste

FC Jazz Juniorit ry on pyytänyt, että seuralle myönnetyn toiminta-avustuksen ensimmäisen erän (50% avustussummasta) maksatus tapahtuisi jo ennen kuin sivistyslautakunnan päätös § 38 Toiminta-avustukset liikuntaan 2022 / 15.2.2022 on saanut lainvoiman. Kaupunginhallituksen hyväksymien (KH 28.9.2020 § 501, päivitetty KH 13.9.2021 § 624) avustusperiaatteiden mukaisesti (luku 2.3 sivu 5):

"Poikkeustapauksissa avustus voidaan hakijan pyynnöstä maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Tällöin saajan on kirjallisesti sitouduttava palauttamaan jo maksetut avustukset, mikäli päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu."

FC Jazz Juniorit ry on ilmoittanut 22.2.2022 kirjallisesti sitoutuvansa palauttamaan jo maksetun avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun seurauksena.

Päätös

Päätän, että sivistyslautakunnan FC Jazz Juniorit ry:lle myöntämän toiminta-avustuksen ensimmäinen erä laitetaan maksuun seuran pyynnön mukaisesti ennen, kuin sivistyslautakunnan päätös on lainvoimainen. Seura sitoutuu kirjallisesti palauttamaan maksetun avustussumman, mikäli sivistyslautakunnan tekemä  päätös muuttuu muutoksenhaun seurauksena.

Allekirjoitus

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, liikunta- ja nuorisoyksikkö

Organisaatiotieto

Liikunta- ja nuorisoyksikkö