§ 180 DOKKINO- Lasten ja nuorten dokumenttielokuvan avustus 2023

Lataa 

PRIDno-2019-5607

Päätöspäivämäärä

21.11.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

 

Vuoden 2023 DOKKINO-ohjelmisto tulee sisältämään kahdeksan erilaista lyhytdokumenttielokuvaa. Tuttuun tapaan ala- ja yläkouluille on omat lyhytdokumenteista koostuva esityssarjansa, jotka on koottu temaattisiksi kokonaisuuksiksi ikäryhmät huomioiden, ja näytöksessä esitetään aina kaikki sarjan elokuvat. 
Kiertue sisältää kaksi eri ohjelmistoa, joista toinen on suunnattu alakouluikäisille (4. - 6. luokka) ja toinen yläkouluikäisille

DOKKINO on ainutlaatuinen ja tärkeä elokuva- ja mediakasvatustapahtuma, joka saa vuosittain runsaassti kiitosta osallistujiltaan. Opettajilta saadun palautteen perusteella niin näytökset kuin dokumenttielokuviin liittyvät monipuoliset mediakasvatuspainotteiset opetusmateriaalitehtävät koetaan hyödyllisenä sekä tarpeellisena osana koulujen opetussisältöjä.

Tapahtuma pidetään tiistaina 25.4.2023 FINNKINO PROMENADISSA.

Sivistystoimialan toimintasäännön 22 §:n mukaan yksikkökohtaiset hanke- ja rahoitushakemukset ratkaisee opetusyksikön päällikkö.

Kuvaus

 

DOKKINO on lähettänyt 04.11.2022 Porin sivistystoimialalle yhteistyöehdotuksen lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuman 2023 tukemisesta. Sivistystoimiala on tukenut ko. toimintaa jo vuodesta 2005 alkaen. Koulut ovat osallistuneet tapahtumaan hyvin. Keväällä 2022 näytökset päästiin jälleen järjestämään teatterissa (kaksi edellistä vuotta järjestettiin verkkonäytökset koronapandemian vuoksi). Eläväisestä pandemiatilanteesta huolimatta kevään 2022 näytökset keräsivät Porissa 1000 osallistujaa. 

Vuoden 2023 teema "Upean omanlainen" käsittelee identiteettiä laajalla kulmalla aina oman äänen löytämisestä moninaisuuden kautta vammaisuuteen. Teemojen osalta elokuvien kautta sivutaan lisäksi suvaitsevaisuutta, yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta sekä sosiaalisen median vaikutusta ja roolia nuorten elämässä.

 

Päätös

 

Päätän että, Porin sivistystoimiala tukee DOKKINO- Lasten ja nuorten dokumenttielokuvan 2023 järjestämistä (1 päivä) 1200 € + alv 24 %.

Näytösten määrä ilmoittautuneiden mukaan siten, että mahdollisimman moni halukas pääsee mukaan.
Järjestäjä toimittaa tapahtuman jälkeen sivistystoimialalle listan osallistuneista kouluista ja osallistujamääristä.

Laskutusosoite:

Porin kaupunki
Sivistystoimiala, opetusyksikkö
003701373239
PL 299 
02066  DOCUSCAN

Tilausviite: T25-2301

 

 

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, opetusyksikön päällikkö, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö