§ 69 Koulupsykologipalvelujen hankinta

Lataa 

PRIDno-2022-3220

Päätöspäivämäärä

29.8.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

 

Määräaikaan 4.8.2022 klo 12 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:
24.6.2022 22:33:45 - Aris4Autism Oy (FI31066029)
3.8.2022 15:16:32 - Neuropsykologipalvelu Synapsi (FI32210774)

Päätöksenteossa huomioidaan myös tarjouskohteen sisällä oleva osatarjous. Palveluntuottajaksi voidaan valita useampi palveluntuottaja siten, että hankittavan palvelun määrä täyttää tarpeen.

Valintakriteerinä on:
a) Hinta, max 50 pistettä
b) Toiminnalliset ominaisuudet, max 50 pistettä  (kohta hankinnankohteen kriteerit/ Yleiset kriteerit)

Tarjousten arviointi ja vertailu: Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet) 

Muille kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan arviopisteitä (0–3) seuraavasti:
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet* maksimipisteet)

Huomioidaan tarjoukset, joissa palveluntarjoaja takaa psykologin työpanoksen koko sopimusajaksi.

Tarjousten toiminnallisen ominaisuuksien arviointi

Tarjousten palvelukuvausten kokonaisarvioinnin perusteella Neuropsykologipalvelu Synapsin kuvaus vastaa ”käsitystä hyvästä tuotteesta” (2 pistettä). Aris4Autism Oy :n palvelukuvauksen kokonaisarvio on ”ei täysin vastaa tavoitetta” (1 piste).

Päätöksen peruste

Edellä esitettyjen kriteerien ja tietojen arvioinnin osalta voidaan todeta, että kummankin palvelutarjoajan kuvaus täyttää tietojen osalta tarjouspyynnössä esitetyt hankinnan tarpeet (psykologin palvelu koko sopimuskauden, palvelun määrä).

Palvelun kuvauksen sisällön tarkastelun perusteella Neuropsykologipalvelu Synapsiksen palvelukuvauksessa pyydetyt tiedot on ilmoitettu laajasti ja yksityiskohtaisesti, palvelukuvaus yksilöi toimintaa kaikilla osa-alueilla. Aris4Autism Oy :n palvelukuvauksen tiedot on ilmoitettu suppeasti. Palvelukuvauksessa ei ole avattu palvelun sisällön toimintatapaa.

 

Kuvaus

Hankinta koskee koulupsykologipalvelua Porin alueen perusopetuksen kouluihin. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain perusteella palvelun piirissä on myös esiopetus.

Päätös

Päätetään kokonaistaloudellisen ja toiminnallisten ominaisuuksien arvioinnin perusteella, että koulupsykologipalvelu hankitaan Neuropsykologipalvelu Synapsilta.

Psykologipalvelua täydennetään, mikäli tarve siihen on, tarjoamalla täydentävää sopimusta Aris4Autism Oy :lle.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, opetusyksikön päällikkö, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö