§ 166 Porin lukion ja Lyseon koulun kosketusnäyttöjen hankinta

Lataa 

PRIDno-2022-5754

Päätöspäivämäärä

21.10.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin ICT-yksikkö on lähettänyt kolmelle tarjoajalle sähköpostilla minikilpailutuksen tarjouspyynnön koskien Newline-kosketusnäytöistä. Kokonaistaloudelliset valintakriteeri kilpailutuksessa oli halvin hinta.  Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 19.10.2022 kello 12:00. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Dustin, Tietokeskus ja Geomailer. Halvimman hinnan tarjosi Dustin. 

Sivistystoimialan toimintasäännön perusteella opetusyksikön päälliköllä on oikeus päättää hankinnoista 60 000 € saakka.  

Liitteenä on minikilpailutuksesta tehty asiakirja. 

 

 

Kuvaus

Porin lukioiden yhdistyminen ja toimintojen keskittäminen yhteen rakennukseen sekä PSYLlin ja Lyseon yläkoulujen yhdistyminen edellyttävät opetustiloihin ja välineisiin liittyviä päivityksiä. Koulujen ja ict-yksikön kanssa on selvitetty luokkien esitystekniikkaan liittyviä tarpeita, ja tämän perusteella päädytty hankkimaan kymmenen kosketusnäyttöjä sekä Porin lukion että Lyseon koulun opetustiloihin. Lukiolle näyttöjä hankitaan neljä ja Lyseolle kuusi kappaletta. Hankinnassa on yhdistetty ict-yksikön näyttötarpeet ja opetusyksikön näyttötarpeet, ha hankinta on minikilpailutettu yhtenä kokonaisuutena. Tässä päätöksessä päätetään opetusyksikön hankintaosuudesta. 

Päätös

Päätän, että opetusyksikkö hankkii Newline-kosketusnäyttöjen minikilpailutuksen perusteella Dustin Finland Oy:ltä näyttöjä seuraavasti:

- Porin lukiolle 4 x 86" näyttöä hintaan 8.740 €

- Porin Lyseole  1 x 75" ja 5 x 86" näyttöä hintaan  12.520 €

- Hankinnan kokonaishinta on 21.260€ ja se katetaan em. suhteessa oppilaitosten käyttötaloudesta. 

 

 

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö