§ 16 Tutkimuslupa opinnäytetyötä varten

Lataa 

PRIDno-2022-1203

Päätöspäivämäärä

14.3.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Tutkimus antaa kouluille, huoltajille ja lasten parissa työskenteleville tietoa häirinnästä ja houkuttelusta verkossa ja edesauttaa mm. mediakasvatuksen suunnittelua. Kouluterveyskyselyissä on noussut esiin verkkoympäristössä tapahtuvan häirinnän ja houkuttelun lisääntyminen, joten aihe on ajankohtainen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan oheisen kuvauksen mukaisesti kevätlukukaudella 2022 Porin kaupungin peruskouluissa.  Osallistuminen on kouluille ja oppilaille vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Taneli  Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö