§ 157 Tutkimuslupa opinnäytetyötä varten

Lataa 

PRIDno-2022-5032

Päätöspäivämäärä

27.9.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin edun mukaista on edesauttaa alueella toimivien korkeakoulujen opinnäytetöiden toteuttamista. Opinnäytetyö tuo tietoa opettajien arviointiin liittyvistä käsityksistä, ja tietoa voidaan käyttää mm. opettajien täydennyskoulutuksen suunnittelemiseen.  

Kuvaus

[peitetty] on hakenut sivistystoimialalta tutkimuslupaa opinnäytetyötä varten. Opinnäytetyö ”Luokanopettajien käsityksiä onnistuneesta oppimisen arvioinnista sekä heidän arviointiosaamisessaan kokema kompetenssi” liittyy hakijan opintoihin Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksessa. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on onnistuneesta oppimisen arvioinnista sekä millaiseksi he kokevat oman arviointiosaamisensa. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla Porin kouluissa työskenteleviä luokanopettajia syyslukukauden 2022 aikana. Opinnäytetyön suunniteltu valmistuminen on toukokuussa 2023. Hakija on toimittanut tutkimussuunnitelman ja muut pyydetyt selvitykset sivistystoimialalle. Tutkimukseen liittyvä vapaaehtoisuus, henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat ja muut käytännöt on selvitetty hakemuksessa riittävästi.  Sivistystoimialan toimintasäännön mukaisesti tutkimusluvan myöntää opetusyksikön päällikkö.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan oheisen kuvauksen mukaisesti lukuvuonna 2022-2023 Porin kaupungin peruskouluissa.  Osallistuminen on opettajille vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö