§ 1 Tutkimuslupa opinnäytetyötä varten

Lataa 

PRIDno-2023-6

Päätöspäivämäärä

4.1.2023

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Opinnäytetyö tuottaa tietoa siitä, mikä motivoi opiskelemaan äidinkielen oppiainetta ja millaisin keinoin opettaja kokee motivoivansa oppilaita. Tieto auttaa Sivistystoimiala opetuksen kehittämisessä. Toimialan etu on tukea opettajaksi opiskelevien opinnäytetöiden tekemistä.

Kuvaus

Opiskelija [peitetty] (Turun yliopisto, Rauman OKL) on hakenut sivistystoimialalta tutkimuslupaa opinnäytetyötä (Pro gradu) ”yläkouluikäisten motivaatio äidinkielen oppiainetta kohtaan ja opettajien keinot ylläpitää oppilaiden motivaatiota” varten.

Opinnäytetyötä varten on tarkoitus kohdentaa kysely perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 opettaville äidinkielen aineenopettajalle. Vastaajiksi toivotaan 5 – 8 opettajaa ja kysely tehdään tammikuun 2023 aikana.  

Hakija on toimittanut tutkimussuunnitelman ja muut pyydetyt selvitykset sivistystoimialalle. Tutkimukseen liittyvä vapaaehtoisuus, henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat ja muut käytännöt on selvitetty hakemuksessa riittävästi.  Sivistystoimialan toimintasäännön mukaisesti tutkimusluvan myöntää opetusyksikön päällikkö.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan oheisen kuvauksen mukaisesti kevätlukukaudella 2023 Porin kaupungin peruskouluissa. Osallistuminen on opettajille vapaaehtoista. Hakija toimittaa valmiin opinnäytetyön sivistystoimialan käyttöön.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö