§ 21 Tutkimuslupa väitöskirjatutkimusta varten

Lataa 

PRIDno-2022-1436

Päätöspäivämäärä

18.3.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Tutkimus tuo tietoa eri ammattien välisen yhteistyön tilasta ja auttaa kehittämään ja suuntaamaan yhteistyötä niin, että saadaan tarjottua varhaista, ongelmia ennaltaehkäisevää tukea inhimillisesti ja taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Hakija toimittaa valmiin tutkimuksen sivistystoimialan käyttöön.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan oheisen kuvauksen mukaisesti   Porin alakouluissa. Osallistuminen on kouluille ja henkilökunnalle  vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö