§ 3 Tutkimusluvan myöntäminen

Lataa 

PRIDno-2023-129

Päätöspäivämäärä

13.1.2023

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Nuorten kotitaustojen vaikutus oppimistuloksiin ja laajemminkin hyvinvointiin on ajankohtainen teema Suomessa. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten opettajan resurssit tarjota demokratiakasvatusta voivat heijastua siihen, kuinka hyvin suomalaiset koulut kykenevät tasaamaan nuorten kotitaustasta kumpuavaa eriarvoisuutta. Porin kaupungin etu on olla mukana valtakunnallisessa tutkimuksessa em. aihepiiriin liittyen.

Kuvaus

Professori [peitetty]  (Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta) on hakenut on hakenut sivistystoimialalta tutkimuslupaa OpeDem -tutkimushankkeeseen liittyvään tutkimukseen ”yläkoulun opettajat demokratiakasvattajina”. Tutkimuksessa selvitetään opettajan oman taustan vaikutusta hänen opetustyössään antamalle demokratiakasvatukselle. Tutkimuskohde ovat vuosiluokilla 7-9 työskentelevät opettajat. Aineisto kerätään kyselytutkimuksena kevään 2023 aikana. Tarkoitus on saada vastauksia noin 30 kunnasta. Hakija on toimittanut tutkimussuunnitelman ja muut pyydetyt selvitykset sivistystoimialalle. Tutkimukseen liittyvä vapaaehtoisuus, henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat ja muut käytännöt on selvitetty hakemuksessa riittävästi.  Sivistystoimialan toimintasäännön mukaisesti tutkimusluvan myöntää opetusyksikön päällikkö.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan oheisen kuvauksen mukaisesti kevätlukukaudella 2023 Porin kaupungin peruskouluissa, kohdistuen vuosiluokkien 7-9 opettajiin.  Osallistuminen on kouluille ja henkilökunnalle vapaaehtoista. Hakija toimittaa valmiin tutkimuksen sivistystoimialan käyttöön.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö