§ 184 Virkasuhteen koeaikapurku

Lataa 

PRIDno-2022-6494

Päätöspäivämäärä

28.11.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Sivistystoimialan toimintasäännön mukaan päätösvalta asiassa on opetusyksikön päälliköllä. 

Kuvaus

[peitetty] päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde puretaan koeaikana kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 2 luvun 8 §:n perusteella päättyväksi välittömästi 28.11.2022. Virkasuhteen purkamisen syynä on viranhaltijan soveltumattomuus virkatehtäviin. Viranhaltijaa on kuultu virkasuhteen purkamisesta koeaikana 28.11.2022.

Päätös

Päätän, että [peitetty] päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde puretaan koeaikana kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 2 luvun 8 §:n perusteella päättyväksi välittömästi 28.11.2022. 

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö