§ 3 Torin jätehuollon toteuttamissuunnitelma

Lataa 

PRIDno-2021-4045

Päätöspäivämäärä

9.9.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö

Päätöksen peruste

Toimeksiannossa noudatetaan Porin Kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n välistä puitesopimusta. Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 21 §:n mukaan yksikön päälliköllä on valtuus alle 30.000 €:n hankintaan.

Kuvaus

Toripaviljongin uudistamisen yhteydessä vanhassa rakennuksessa sijainneita ja nyt purettuja jätehuollon tiloja ei tarkoituksellisesti rakennettu uudelleen, vaan päätettiin suunnitella tarkemmin torin yleissuunnittelun valmistuttua. Yleissuunnitelman laadinnan kilpailutuksen voitti Ramboll Finland Oy. Ehdotus yleissuunnitelmaksi on parhaillaan sidosryhmien ja lautakuntien lausuttavana, joiden jälkeen palautteet arvioidaan ja tehdään mahdolliset tarkistukset suunnitelmaan. Jätehuollon pisteiden sijoittuminen on kuitenkin arvioitu niin tarkasti, että tarkempi jätehuollon toteutussuunnittelu voidaan suorittaa.

Ramboll Finland Oy on antanut tarjouksen jätehuollon järjetämisen ratkaisuista. Jätehuollon toteuttamissuunnittelua ohjaavat yleissuunnitteluun osallistuneet kaupunginarkkitehti, liikenneinsinööri, infrayksikön päällikkö, joukkoliikennepäällikkö sekä Pori korttelit ry:n toiminnanjohtaja.

Päätös

Päätän tilata torin jätehuollon toteutussuunnitelman Ramboll Finland Oy:ltä  tarjouksen mukaisesti 3800 € (alv 0%) hinnalla.

Allekirjoitus

Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, elinvoima- ja ympäristölautakunta

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö