§ 6 Kaupallisen kalastajan kalastuslupa vuosille 2022-2026

Lataa 

PRIDno-2022-409

Päätöspäivämäärä

28.2.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin kalastusmääräykset 1.9.2019, Kalastuslaki 379/2015 § 66 

Päätös

Kirrinsannan pyydyspaikkaa ei voida vuokrata, koska se sijaitsee ns. kolmen (3) kilometrin rajan sisäpuolella ja pyydyksen korkeus on yli 1,5 metriä. Alueella on kielletty kalastaa isorysällä (Jokisuukalastuksen kielto, Kalastuslaki 66 §). Pyydykselle ei ole haettu ELY-keskuksen poikkeuslupaa. Ruohokarin pyydyspaikan hausta [Peitetty] on luopunut. Näin ollen hänelle ei vuorkata pyydyspaikkaa.

Verkkoluvat myönnetään hakijalle hakemuksen mukaan 31.12.2026 asti. Verkkoluvan hinta on 1,50 euroa/ 30 metriä verkkoa/ vuosi eli tässä tapauksessa 150 euroa/vuosi. Myös lupa yhdelle pitkäsiimalle myönnetään ja sen hinta on 1,50 euroa/ vuosi.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta voi muuttaa lupamaksuja kesken sopimuskauden.

Kalastuksessa tarvittavat pyydysmerkit ovat noudettavissa oikaisuvaatimusajan päätyttyä eli 23.3.2022 palvelupiste Porinasta, os. Yrjönkatu 13 (ma 10-16, ti-to 8-16, pe 8-15).

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen:

Tästä lupapäätöksestä perittävä maksu on 60 euroa. Maksu perustuu Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan 24.11.2021 hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Allekirjoitus

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Organisaatiotieto

Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö