§ 13 Kaupallisen kalastajan kalastuslupa vuosille 2022-2026

Lataa 

PRIDno-2022-543

Päätöspäivämäärä

28.2.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin kalastusmääräykset 1.9.2019, Kalastuslaki 379/2015 § 66

Päätös

Elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee [Peitetty] kanssa vuokrasopimuksen kolmestatoista (13) isorysän pyydyspaikasta 31.12.2026 asti seuraavin ehdoin: 

- ELY-keskus hyväksyy poikkeuslupahakemuksen sijoittaa pyydyksiä jokisuualueelle.

-  Jäljennös poikkeuslupahakemuksen päätöksestä on toimitettava Porin kaupungille viipymättä.

- Mikäli poikkeuslupaa ei myönnetä kaikille pyydyspaikoille, on vuokrasopimus voimassa jokisuualueella vain niiden pyydyspaikkojen osalta, jotka ELY-keskus on hyväksynyt.

- Jokisuukalastuksen kieltoalueella sijaitsevien pyydysten osalta vuokrasopimus on voimassa vain poikkeusluvan voimassaolon ajan. ELY-keskuksen vuonna 2021 myöntämä poikkeuslupa on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Isorysien vuokran suuruus on 75 euroa/ pyydys/ vuosi.

Verkkoluvat myönnetään hakemuksen mukaisesti 31.12.2026 asti. Verkkoluvan hinta on 1,50 euroa/ 30 metriä verkkoa/ vuosi eli tässä tapauksessa 120 euroa/ vuosi. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta voi muuttaa lupamaksuja kesken sopimuskauden.

Vuokrasopimus on allekirjoitettavissa oikaisuvaatimusajan päätyttyä eli 23.3.2022 palvelupiste Porinassa, os. Yrjönkatu 13 (ma 10-16, ti-to 8-16, pe 8-15). Myös kalastuksessa tarvittavat pyydysmerkit ovat tällöin noudettavissa Porinasta.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen:

Tästä lupapäätöksestä perittävä maksu on 60 euroa. Maksu perustuu Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan 24.11.2021 hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Allekirjoitus

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Organisaatiotieto

Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö