§ 17 Kaupallisen kalastajan kalastuslupa vuosille 2022-2026

Lataa 

PRIDno-2022-404

Päätöspäivämäärä

28.2.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin kalastusmääräykset 1.9.2019

Päätös

Elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee [Peitetty] kanssa vuokrasopimuksen kolmesta isorysän pyydyspaikasta 31.12.2026 asti. Pyydyspaikat sijaitsevat Kallon lounaispuolella, Kallon aallonmurtajan länsipuolella ja Eteläselällä. Reposaaren aallonmurtajan itäpuolella olevaa pyydyspaikkaa ei vuokrata, koska aiemmalla lupakaudella pyydyspaikkaa vuokrannut kaupallinen kalastaja uudisti lupahakemuksensa. Isorysien vuokran suuruus on 75 euroa/ pyydys/ vuosi.

Verkkoluvat myönnetään hakemuksen mukaisesti 31.12.2026 asti. Verkkoluvan hinta on 1,50 euroa/ 30 metriä verkkoa/ vuosi eli tässä tapauksessa 30 euroa/ vuosi. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta voi muuttaa lupamaksuja kesken sopimuskauden.

Vuokrasopimus on allekirjoitettavissa oikaisuvaatimusajan päätyttyä eli 23.3.2022 palvelupiste Porinassa, os. Yrjönkatu 13 (ma 10-16, ti-to 8-16, pe 8-15). Myös kalastuksessa tarvittavat pyydysmerkit ovat tällöin noudettavissa Porinasta.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen:

Tästä lupapäätöksestä perittävä maksu on 60 euroa. Maksu perustuu Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan 24.11.2021 hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Allekirjoitus

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Organisaatiotieto

Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö