§ 32 Ketun, supikoiran, rusakon ja metsäkauriin pyyntilupa, Lännen Erästäjät ry

Lataa 

PRIDno-2022-6896

Päätöspäivämäärä

19.12.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Päätöksen peruste

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön mukaan (19 §) ketun, supikoiran, rusakon ja metsäkauriin pyyntiluvat kaupungin omistamilla kiinteistöillä myöntää suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö.

 

Kuvaus

Lännen Erästäjät ry on hakenut lupaa kettujen, supikoirien, rusakoiden ja metsäkauriiden metsästämiseen Hevosluodon siirtolapuutarhan alueella ja sen välittömässä ympäristössä 7.1. ja 25.2.2023. Alueella on toteutettu vastaavia pyyntejä aikaisemminkin Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry:n pyynnöstä, eikä toiminnasta ole aiheutunut ulkopuolisille häiriötä.

Rusakot ja kauriit aiheuttavat haittaa siirtolapuutarhan istutuksille, minkä lisäksi pienpetojen (kettu, supikoira) pyyntiä tehdään riistanhoidollisista ja linnustonsuojelullisista syistä.

Aseina ovat hauliaseet ja koirina karkottavia koiria.

Päätös

Myönnän Lännen Erästäjät ry:lle luvan kettujen, supikoirien, rusakoiden ja metsäkauriiden pyyntiin 7.1.2023 sekä kettujen, supikoirien ja rusakoiden pyyntiin 25.2.2023 hakemuksen karttaliitteen mukaisella alueella seuraavin ehdoin:

1) Alueen muuta virkistyskäyttöä ei vaikeuteta kohtuuttomasti

2) Jahdin saalistiedot toimitetaan Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialalle 31.3.2022 mennessä kirjallisesti tai sähköpostitse (Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala/Outi Aalto, PL 121, 28101 Pori tai outi.aalto@pori.fi)

Pyynnin voi aloittaa oikaisuvaatimusajasta huolimatta.

 

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tästä lupapäätöksestä perittävä maksu on 60 euroa. Maksu perustuu Porin kaupungin elinvoima-​ja ympäristölautakunnan 24.11.2021 hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Allekirjoitus

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Organisaatiotieto

Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö