§ 1 Lupa haitallisten vieraspetojen pyyntiin ja sitä koskeva yhteistyösopimus

Lataa 

PRIDno-2022-51

Päätöspäivämäärä

8.2.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Päätöksen peruste

Metsästyslaki 6 §, Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasääntö 24.11.2021

Päätös

Elinvoima- ja ympäristölautakunta myöntää luvan haitallisten vieraspetojen pyyntiin ja tekee Porin riistanhoitoyhdistyksen kanssa pyyntiä koskevan yhteistyösopimuksen Porin kaupungin omistamilla kiinteistöillä Enäjärven, Kirrinsannan ja Levon alueilla osana Metsähallituksen Helmi -vieraspetohanketta. Yhteistyösopimuksessa käytetään Helmi -vieraspetohankkeen sopimuspohjaa, eikä erillistä vuokrasopimusta ole tarpeen tehdä.

Sopimus koskee supikoiran loukkupyyntiä elävinä pyytävillä loukuilla, minkin rautapyyntiä hetitappavilla raudoilla sekä supikoiran ja minkin pintapyyntiä seuraavilla tiloilla: 454-1-285, 417-1-678, 417-1-767, 417-1-935, 417-1-970, 417-1-972, 417-6-332, 417-6-442, 417-6-443, 417-6-464, 417-22-45 ja 454-1-831. Sopimus on voimassa 31.12.2023 asti. 

Sopimus on voimassa oikaisuvaatimusajasta huolimatta.

Tästä lupapäätöksestä perittävä maksu on 60 euroa. Maksu perustuu Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan 24.11.2021 hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Allekirjoitus

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Organisaatiotieto

Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö